Laat ICT weer aansluiten op de doelstellingen van uw organisatie

Uitgevoerde opdrachten

Analyseren IT-landschap


Voor een multinationale onderneming is voor een deel van de business een analyse uitgevoerd op de in gebruik zijnde IT-omgeving. In het bijzonder is de IT-applicatie portfolio en standaard software geanalyseerd. Bij deze opdracht speelden aspecten als

  • gebruik, businessbetrokkenheid en -eigenaarschap van het IT-landschap in de bedrijfsprocessen;
  • initiële kosten en beheerskosten van IT-applicaties;
  • licentiekosten en -eigenaarschap

een belangrijke rol. Met de resultaten van de analyse was de opdrachtgever in staat een kostengunstiger applicatielandschap te definiëren, waarmee deze business succesvoller kan opereren t.o.v. de concurrentie. Daarnaast werden andere aspecten van het IT-landschap, zoals de IT-infrastructuur in kaart gebracht alsmede de benodigde ondersteunde IT-organisatie. Deze uitgebreide analyse heeft uiteindelijk mede bijgedragen aan de succesvolle verkoop van deze business aan een geïnteresseerde partij.


Projectleiding


Projectmanagement wordt uitgevoerd conform PRINCE2 standaarden. Belangrijk is echter wel de gebruikte projectbeheersdocumenten af te stemmen op de grootte en de aard van de organisatie. Daarom worden projecten eerder ‘naar de geest’ van PRINCE2 uitgevoerd dan ‘naar de letter’.

Een goed gemanaged project zorgt ervoor dat de verhouding met mogelijke toeleveranciers scherp gehouden wordt. Daarnaast geeft het de eigen organisatie focus en sturing. Uiteindelijke doelstelling is een project succesvol af te sluiten met de introductie van een geaccepteerd systeem door de gebruikersorganisatie.

Een aantal voorbeelden uit de projectmanagementactiviteiten van SINEFLICT:

  • Voor een middelgrote organisatie in de financiële sector is de projectleiding verzorgd van de implementatie van een ERP-pakket. Met name functies documentbeheer en CRM kwamen tijdens deze implementatie aan de orde.
  • Voor een middelgrote organisatie in de financiële sector is de projectleiding uitgevoerd bij de migratie van met applicatielandschap naar een Application Service Provider.
  • Voor een middelgrote handelsonderneming is de projectleiding uitgevoerd van de migratie van een ERP-omgeving van Microsoft Navision naar Exact Globe en Synergy.
  • Voor een middelgrote zorginstelling is de projectleiding uitgevoerd van de introductie van een nieuw netwerk en een MDM-oplossing voor iPads om probleemloos met een Elektronisch Patiënten Dossier te kunnen gaan werken.
  • Voor een middelgrote zorginstelling is de projectleiding uitgevoerd van de introductie van Microsoft365 voor ca. 600 eindgebruikers.Begeleiding aankoop bedrijfsonderdelen    


Voor grote commerciële organisatie werd diverse malen het proces van aankoop begeleid, waarbij het accent lag op de ICT-omgeving. In sommige gevallen beschikte de verkopende partij een uitgebreide ICT-omgeving, die ontvlecht diende te worden en waarvan componenten overhgenomen diende te worden in de aankopende organisatie. Ook de harmonisering van het ICT-landschap is in dit type projecten van belang teneinde op (korte) termijn synergievoordelen te bereiken.Begeleiding verkoop bedrijfsonderdelen    


Voor grote commerciële organisatie werd diverse malen het proces van verkoop begeleid, waarbij het accent lag op de ICT-omgeving. De koper bezat nog geen uitgebreide ICT-omgeving, waardoor hij nog enige tijd van de diensten van de verkopende organisatie gebruik wilde maken. Dit werd geformaliseerd door middel van een SLA (Service Level Agreement). Tijdens de periode na het sluiten van deal werd gezamenlijk gewerkt aan een plan, waarin de ICT-omgeving ontvlecht werd. Aan het einde van de transitieperiode kan de koper probleemloos verder werken in zijn eigen ICT-omgeving.Advisering ICT-organisatie

Een middelgrote organisatie in de financiële sector wordt geadviseerd hoe de ICT-omgeving optimaal kan aansluiten bij de doelstellingen van de veranderende organisatie van de onderneming. Daarbij spelen ook toekomstige behoeften van de externe klanten een rol.

Beide ontwikkelingen maken een herijking van de opzet van ICT-processen en –organisatie nodig. Op basis van een ICT-strategieplan wordt de discussie met de directie vormgegeven, waarbij elementen als “aansluiting met de business”, “Processen”, “ICT-organisatie” en “Financiële middelen” aan de orde komen. Uiteindelijk moet door het uitvoeren van een projectenplan de verandering naar een state-of-the-art ICT-omgeving gerealiseerd worden.Advisering introductie ICT-Servicedesk
Een middelgrote organisatie is geadviseerd omtrent het opzetten van een ICT-Servicedesk. Doelstelling bij deze introductie was het optimaliseren van de interne dienstverlening en het opbouwen van een kennisbank, waardoor de businessorganisatie toekomstgericht vragen vanuit de organisatie efficiënter af te handelen.