Laat ICT weer aansluiten op de doelstellingen van uw organisatie

ICT Management

SINEFLICT ICT Management zal bij (interim) management van een ICT-afdeling de volgende activiteiten ontplooien:

  1. Vormgeven van de ICT-strategie, waarbij ingespeeld wordt op de strategische doelstellingen van de organisatie en de daarvan afgeleide informatiebehoefte.
  2. Inrichten en structureren van de ICT-organisatie, optimaliseren, veranderen en stabiliseren van de interne processen. Onderdeel is het aansturen van de ICT-medewerkers in functies als Informatie Management, Functioneel Applicatiebeheer, Systeembeheer & Servicedesk en Project Management. De kwaliteit van de ICT-processen en -organisatie kan op een steeds hoger niveau gebracht worden door te meten en te verbeteren. COBIT kan daarbij als belangrijk hulpmiddel ingezet worden.
  3. Verantwoordelijkheid nemen voor alle financiële aspecten van ICT. Door het toepassen van “Activity Based Costing” kunnen interne klanten zien wat de toegevoegde waarde van ICT is voor hun specifieke proces.
  4. Project Management: SINEFLICT zorgt met een adequate projectleiding dat implementatie van ICT-systemen aansluit bij wat in uw organisatie gebruikelijk en acceptabel is. Projecten kunnen betrekking hebben op ICT, maar ook organisatiewijzigingen of implementatie van nieuwe werkwijzen kunnen ondersteund worden.

Daarnaast is het van groot belang dat een ICT-afdeling op een goede en transparante manier samenwerkt met andere interne afdelingen. SINEFLICT ICT Management brengt onderlinge interacties in kaart en optimaliseert deze waar nodig.

Uw zorgen over uw ICT-afdeling worden voor SINEFLICT ICT Management weggenomen, waardoor u zich weer kunt richten op uw core business.
SINEFLICT ICT Management kan het aansturen van uw ICT-organisatie op permanente of op tijdelijke basis overnemen.