Laat ICT weer aansluiten op de doelstellingen van uw organisatie

Governance en procesverbetering


In elke organisatie staan governance en procesverbetering als onderwerpen op de managementagenda. Het maakt niet uit of de organisatie zich in de profit of non-profitsector bevindt: het definiëren van doelstellingen en het bepalen van een strategische agenda is voor elke organisatie essentieel. Daarbij is het voldoen aan wet- en regelgeving een vereiste.

Het toetsen of deze strategische agenda ook daadwerkelijk consistent uitgevoerd wordt, is enerzijds een verantwoordelijkheid van de directie van een organisatie, maar anderzijds van belang voor een toezichthoudend orgaan. In sommige organisaties is dat een “bestuur op afstand”, een “Raad van Toezicht” of een “Raad van Commissarissen”. Toenemende wet- en regelgeving maakt het nodig deze toezichthoudende rol professioneel in te vullen, waarbij in het toezichthoudend orgaan verschillende expertises aanwezig zijn.

SINEFLICT ICT Management heeft ruime ervaring op dit vlak en kan desgewenst als toezichthouder optreden teneinde de governance binnen uw organisatie consistent te laten zijn. Als specialisme wordt ICT en procesbeheersing ingebracht.

Enige tijd geleden is een organisatie op een projectmatige manier begeleid om gereed te zijn voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht geworden is. Vaak wordt de AVG gekoppeld aan ICT-processen. Het is echter van belang een goed beeld te hebben van het ICT-landschap en de effecten van de AVG op met name de in gebruik zijnde applicatieportfolio. Bewustwording en attitude van medewerkers is hierbij een belangrijk aandachtspunt.