Laat ICT weer aansluiten op de doelstellingen van uw organisatie

Bedrijfsprocesanalyses

ICT wordt vaak als ‘te complex’ of ‘te duur’ ervaren. Ook sluiten ICT-oplossingen niet altijd aan bij wat de organisatie als stip op de horizon heeft staan. Door op het snijvlak van business en ICT te opereren neemt SINEFLICT ICT Management uw zorgen rond inefficiëntie, complexiteit en kosten weg.

Het volgende 10-stappenplan wordt daartoe ingezet:

  1. Sluit aan bij de strategische doelstellingen van de organisatie en vertaal deze naar relevante en transparante ICT-doelstellingen;
  2. Definieer welke interne bedrijfsprocessen (Verkoop, Logistiek, Administratie etc.) gebaat zijn bij een goede informatievoorziening;
  3. Stel de informatiebehoefte vast (welke informatievoorziening is nodig in het primaire proces nodig, maar ook: welke rapportages zijn er nodig om het management strategisch te kunnen informeren (Business Intelligence (BI));
  4. Bepaal welke data nodig zijn: Masterdata (bijv. relatiegegevens, artikelinformatie) en dynamische data (order data);
  5. Stel vast welke IT-applicaties de informatiebehoefte kunnen afdekken en gedefinieerde werkstromen te kunnen ondersteunen;
  6. Bepaal de technische infrastructuur om het werken met IT-applicaties mogelijk te maken;
  7. Maak duidelijk welke interne ICT-processen noodzakelijk zijn om de IT-applicaties en technische infrastructuur operationeel te houden;
  8. Bepaal de ICT-organisatie: welke mensen met welke competenties zijn nodig om de ICT-processen te laten werken. De ICT-organisatie stelt zich dienstbaar op richting de bedrijfsprocessen: ICT is een middel en geen doel. De ICT-organisatie is tevens gericht op het “continu verbeteren” van de ICT-omgeving;
  9. Definieer een projectenplan om de gewenste informatiearchitectuur met het bijbehorende ICT-landschap te implementeren;
  10. Regel de financiën voor projecten en de operationele activiteiten. Implementeer het werken volgens Activity Based Costing om de transparantie optimaal te krijgen. Laat zien wat de toegevoegde waarde van ICT is en waar mogelijk integraal kosten bespaard kunnen worden; daartoe wordt Optimal Sourcing toegepast en worden moderne methoden en technieken overwegen, zoals SaaS of Cloud Computing.

Met deze aanpak kan ICT ook in uw organisatie succesvol gemaakt worden. 

SINEFLICT ICT Management begeleidt uw organisatie door dit stappenplan en kan desgewenst ingezet worden om afzonderlijke stappen uit te voeren.