Laat ICT weer aansluiten op de doelstellingen van uw organisatie

Bedrijfsintegratie en -verkoop

SINEFLICT ICT Management heeft ruime ervaring in het begeleiden van uw ICT-organisatie in het geval van aankoop (M&A) en verkoop van (delen van) van uw business.

In alle fases van het proces van SINEFLICT ICT Management optreden: van Due Diligence tot en met de transitie- of implementatiefase.

Door het hanteren van de juiste procedures kunnen in een vroegtijdig stadium mogelijke bottlenecks opgespoord worden. Door een uitgebreide inventarisatie te maken van het totale ICT-landschap kan de impact op het integreren van de wederzijdse organisaties goed ingeschat worden. Hierdoor voorkomen dat ICT op het kritieke pad komt te liggen tijdens het acquisitie- of verkoopproces.

Tijdens een Due Diligence proces worden de volgende aspecten van het ICT-landschap van een onderzocht:

  1. de IT-applicatieportfolio

  2. in gebruikte zijnde software met bijbehorende licenties

  3. alle ICT-infrastructuurcomponenten (PC’s, servers, LAN- en WAN-componenten, telecommunicatie)

  4. contracten

Vooral de architectuur van het landschap, waarin de onderlinge samenhang beschreven is, is daarbij essentieel.

Daarnaast wordt de ICT-organisatie geïnventariseerd: welke functies en rollen zijn intern en extern belegd. Voor de interne functies worden de profielen van de betrokken medewerkers in kaart gebracht.

Ervaring leert dat koper en verkoper uitermate gecharmeerd zijn van deze aanpak: op deze manier wordt voorkomen dat in een latere fase “lijken uit de kast” komen.